Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Nesling b.v. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert..
Nesling b.v. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.